Match-Online laat uw verkoop floreren

Eén toegangspoort tot uw afzetmarkt | Meer verkopen | Bespaart logistieke kosten | Betaalbare ketenoplossing

Sierteelt

Resultaat door gezond verstand

Goed getrainde ICT specialisten | Praktische ICT oplossingen | 24/7 beheer | Software en hardware onder één dak

ICT

UAB-Online bespaart tijd en geld

Eerder en beter inzicht in de verwachten schepen | Optimale steigerplanning | 24/7 online en klaar voor gebruik

Binnenvaart

Over Advisor

Resultaat door gezond verstand. Dat is wat Advisor typeert. Verdeeld over twee bedrijven leveren totaal 60 praktisch ingestelde ICT specialisten dagelijks hun deskundige bijdrage aan de vitaliteit en conditie van uw organisatie. Goedgetraind verschijnen zij topfit aan de start van iedere ICT opdracht.

De 24/7 dienstverlening van Advisor is gericht op bedrijven die werken vanuit meerdere vestigingen en/of in hun bedrijfsvoering te maken hebben met tijdkritische processen. In de marktsegmenten waarin Advisor actief is neemt zij een toonaangevende positie in.

Advisor Software Solutions ontwikkelt applicaties voor bedrijven in de sierteeltbranche en de binnenvaartsector die de bedrijfsvoering aansturen en ketenpartijen optimaal met elkaar laat samenwerken. Begin 2015 is de software ook beschikbaar voor de AGF-branche.

Advisor ICT Solutions adviseert bedrijven bij het maken van de juiste strategische ICT keuzes en begeleidt hen bij het implementeren en 24/7 beheren hiervan. De focus is gericht op infrastructuur oplossingen (internet, Wi-Fi), geïntegreerde communicatie, cloud en proactief netwerkbeheer.

ICT

Vacatures:

Implementatie Consultant Match-Online

Advisor Software Solutions ontwikkelt applicaties, zowel standaard- als maatwerk applicaties, voor bedrijven in de sierteeltbranche die de bedrijfsvoering aansturen en ketenpartijen optimaal met elkaar laat samenwerken. Advisor Software Solutions ontwikkelt moderne software, wil daarmee toonaangevend zijn in de sierteeltbranche en als een zelfstandig bedrijf gefocust blijven op continuïteit.

Sierteelt
“Match-Online bespaart ons veel invoerwerk en voorkomt onnodige fouten
- Hoogeveen Plants

Sierteelt

Match-Online is het bedrijfsbrede softwarepakket waarmee producenten, kwekerijen, handelaren en retailers de in- en verkoop en logistieke processen in het bedrijf eenvoudig aansturen. Daarnaast ontwikkelt Advisor e-commerce tools (app, webshop, virtuele marktplaats) om de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren. Match-Online is de meest gebruikte bedrijfssoftware in de branche.

Specifiek voor de Braziliaanse markt opereert Advisor vanuit
een lokale vestiging in Holambra:
www.match-online.com.br

ICT

ICT

Onderdeel van de totaaloplossing is tevens de levering van hardware zoals handscanners, stickerprinters, netwerken en pc’s. Daarnaast levert Advisor ook internet verbindingen, Wi-Fi netwerken, telefooncentrales en cloud diensten (Office365, online backup, online servers).

“Onze ICT infrastructuur is in beheer bij Advisor. Dat geeft ons een gerust gevoel
- Premier en Blenheim
Binnenvaart
“UAB-Online heeft het aantal telefonische aanmeldingen drastisch verminderd
- Vopak Nederland

Binnenvaart

UAB-Online is de digitale vooraanmeld dienst voor schippers van tankschepen, barge operators en terminals. Met UAB-Online kunnen betrokken partijen eenvoudig en snel via internet informatie uitwisselen over vooraanmeldingen en optioneel ook over verwachte wacht- en laad/lostijden.

×

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's en buttons, is eigendom van Advisor Software Solutions en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Advisor Software Solutions niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advisor Software Solutions te Mijdrecht (Nederland).